About
关于我们
地址: 北京市丰台区丰科路6号
万达广场B座11层
电话: 010-83629581
010-83689862
您现在所在的位置:>首页 > 关于我们 > 联系我们联系我们Contact

KRUEGER America.Inc.
      Add:2851 W Kathleen Rd.Phoenix, Arizona  85053
      Phone: (602) 944-3330
     Fax: (602) 944-4759

Krueger(香港)外联部
      地址:香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心705(B)室
      电话:00852-31747719  
     传真:00852-31747719 科瑞格(中国)总部 
       地址:北京市丰台区丰科路6号万达广场B座11层
      Add:11., Block B, Vanda Square, 6 Funke Road, Fengtai District, Beijing
       电话:+86(10)83629581    
                 +86(10)83689862 


 运营中心 
       地址:武汉市武昌区中北路227号爱尚东亭1-2-30层
      Add:30, Unit  2, Building1,Ai Shang Dong Ting,No. 227,Zhongbei Road, Wuchang , Wuhan ,China
      电话:+86(27)68781110
                 13908630825  谈先生苏州销售服务中心(华东区)
     地址:江苏省苏州市太仓市通港西路388号
     Add:No.388 Tonggang West Road,Taucang City,Suzhou City,Jiangsu Province